Tộc Nguyễn Văn - La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

Tóm tắt Gia Phả Tộc

anhminhhoagiaphatocnguyenvan


LAI LỊCH TIỀN NHÂN

Dòng tộc "Nguyễn Văn" tổ tiên chúng ta xuất phát từ đời nhà Trần (tức là vua Trần Anh Tông), niên hiệu Hưng Long thế kỷ thứ 14, năm 1314, năm Giáp Dần.

Đức Thủy Tổ Nguyễn Văn Dự và Bà Trịnh Thị Tư vốn người làng kẻ chợ tỉnh Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung phần Việt Nam.

Cụ tổ dòng tộc ta được di chuyển vào Nam, chọn địa bàn Tây Nam khai cơ lập nghiệp, lập xã hiệu tại Trà Đỏa - Bình Đào - Thăng Bình, thuộc phủ Thăng Hoa, huyện Lễ Dương lúc bấy giờ, là sự kiện lịch sử đầu tiên kể từ đó.

Quá trình phát triển dòng tộc cho đến ngày nay, gồm có 4 phần:

            Phần 1: Từ Đức Thủy Tổ sanh hạ cho đến đời thứ 10.

            Phần 2: Từ cụ tổ đời thứ 10 đến đời thứ 11 lập phái hệ.

            Phần 3: Từ cụ tổ đời thứ 11 đến đời thứ 12 sanh chi hệ.

            Phần 4: Kế thừa phụng lập từ cụ tổ đời thứ 12 sanh hạ đến suốt dòng tộc của Ba Chi thuộc Phái Nhất.

PHẦN I

Đức Thủy Tổ NGUYỄN VĂN DỰ và bà TRỊNH THỊ TƯ sanh hạ và kế tiếp theo sanh hạ.

Qua nhiều đời nguyên do sử liệu bị nhàu nát phai mờ một đoạn không biết rõ được quý danh các Ngài từ đời thứ 2 đến đời thứ 9 nên phải hệ thống tông đồ lưu lại để cho con cháu sau này biết được thứ lớp.

ĐỆ NHỊ THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

ĐỆ TAM THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

            ĐỆ TỨ THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền   

            ĐỆ NGŨ THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

            ĐỆ LỤC THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

            ĐỆ THẤT THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

            ĐỆ BÁT THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền

            ĐỆ CỬU THẾ: Tổ khảo tỷ phủ quân tôn linh từ chi Thần Chanh vị tiền


"Đất Bắc vun trồng.

Trời Nam hoa nở"

Dòng Hồng Lạc 4000 năm lịch sử.

Giống tiên rồng muôn thuở hãy còn ghi.

Tộc Nguyễn nhà con cháu hưởng phước dư.

Ba phái quy tụ về nguyên một mối.

 

            TÔNG ĐỒ NGUYỄN VĂN TỘC

          (Từ Đức Thủy Tổ đến đời thứ 12)

tongdo


PHẦN II

Lập phái: (Từ Đức Tổ đời thứ 10 đến đời thứ 11)

MẠNH PHÁI

TRỌNG PHÁI

QUÝ PHÁI

Đức Tổ đời thứ 10 Ông Nguyễn Đình Sắc và Bà Lê Thị Tâm

Sanh hạ: 3 nam

NGUYỄN ĐÌNH ĐÁ (MẠNH PHÁI)

NGUYỄN VĂN TỊNH (TRỌNG PHÁI)

NGUYỄN VĂN LUẬN (QUÝ PHÁI)

Bắt đầu sinh phái từ thế kỷ thứ 18 (1730 Quý Hợi)

Đức Tổ Nguyễn Đình Đá thuộc Phái Nhất (Mạnh Phái).

Qua quá trình thống nhất triều đại quy dân lập ấp toàn vẹn lãnh thổ. Đức Tổ Phái Nhất di chuyển từ Trà Đỏa - Thăng Bình đến khai cơ lập nghiệp tại xứ Mộc Bài, nay là Quế Phú, huyện Quế Sơn. Lấy đó làm địa bàn phát triển dòng tộc lớn mạnh cho đến nay cơ nghiệp tiền đồ còn nguyên vẹn. Đức Tổ Phái Nhất ta "Nguyễn Đình Đá" được triều đại nhà Nguyễn đời vua Thành Thái thứ 9 phong tặng danh hiệu: "TÂN TRÀ ĐÔN BỔN KỲ LÃO THỤY CAN LỆ" xuất phát từ Trà Đỏa trước tiên. Di tích lịch sử quận công phong tặng chứng cớ có khắc sâu đậm trên bia mộ "NGUYỄN ĐÌNH PHỦ QUÂN THẦN VỊ" tại Mộc Bài, Gò Đu, Mông Nghệ cũ, nay là thôn 12, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Đức Tổ Nguyễn Văn Tịnh thuộc Phái Nhì (Trọng Phái) 

Đức Tổ Nguyễn Văn Luận thuộc Phái Ba (Quý Phái)

Hai Đức Tổ Phái Nhì và Phái Ba vẫn giữ theo nguyên cựu trào của Đức Thủy Tổ tại Trà Đỏa - Thăng Bình, làm nền tảng phát triển dòng tộc lớn mạnh cho đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi.

Nhờ Hồng phúc Phụng Mao Lân chỉ. Quang ư tiền dũ ư hậu sẵn nhơn cơ tế mỹ phụng mao. Mười tám đời dư con cháu đặng cơ cừu, một tộc đua hiến trung thêm rạng vẽ.

PHẦN III

Sanh chi: (Đức Tổ đời thứ 11 đến đời thứ 12) 

CHI NHẤT

CHI NHÌ

CHI BA

Đức Tổ đời thứ 11 "Ông NGUYỄN ĐÌNH ĐÁ và Bà THỊ QUÝ NƯƠNG"

Sanh hạ (3 nam)

NGUYỄN MẠNH CÔNG (CHI NHẤT)

NGUYỄN VĂN HƯỜN (CHI NHÌ)

NGUYỄN ĐÌNH XOÁY (CHI BA)

 

Giữa thế kỷ thứ 18 năm 1740 vì sự kiện lịch sử nên phải duy chuyển đến ngoại huyện hai chi: 

Đức Tổ đời thứ 12 Nguyễn Văn Hườn và bà Trần Thị Phương của Chi Nhì đến ở tại La Bông, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. 

Đức Tổ đời thứ 12 Nguyễn Đình Xoáy và bà Trần Thị Thoại thuộc Chi Ba đến ở tại Giáo Trung, Đại Hòa, Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.


PHẦN IV

Kế thừa phụng lập từ Đức Thủy Tổ đời thứ 12.

Từ đây trở xuống chỉ tổng hợp phương danh các con cháu của Chi Nhì thuộc Phái Nhất theo thứ lớp từ đời thứ 12, cho đến các thế hệ về sau, quy tụ về một mối lưu lại hậu thế kế thế.


THƯỢNG NIỆM TRẦN LƯU QUẬN NGUYỄN MÔN ĐƯỜNG THƯỢNG QUÁ GIẢNG LỊCH ĐỢI CHƯ TÔN LINH

===== THƯỢNG NIỆM =====

            Cao cao Tổ khảo tỷ bá thúc cô duy tỷ muội huynh đệ tử tôn hữu danh vô dị hữu dị vô danh đẳng chư tôn linh

TRUY NIỆM

CHI NHÌ

--------------- ĐỜI THỨ 12 ----------------

Nguyễn Văn Hườn: kỵ ngày 28 tháng 1 âm lịch, mộ táng tại Nổng.

Trần Thị Phương (người Trà Đỏa, tộc Trần Đăng): kỵ ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch, mộ táng tại Nổng.

SANH HẠ

- Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Thị Hiên (vô tự)

- Nguyễn Văn Chước (đời thứ 13)

 

Thống kê lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterKhách online50
mod_vvisit_counterHôm qua85
mod_vvisit_counterTổng khách online180147

Your IP: 54.91.121.255
ngày 25 - Tháng 4 - 2019